Andere kranten - Hans van Tellingen: "Het nieuwe normaal komt er niet": Fiona Zwart (2023)

Hans van Tellingen bestudeert al bijna 30 jaar het wel en wee van de retailbranche. Zij verdedigt de belangen van de detailhandel, maar ook van de hele samenleving. Aangezien ik me al een tijdje verbaas hoe weinig mensen echt opkomen voor de belangen van werkgevers, vond ik het tijd om met Hans te praten. We zijn in uw kantoor in Amsterdam.

Hoe is het met je?

Het gaat goed, ik heb het gevoel dat we op een kantelpunt zitten. Ik ben zeer positief over waar we naartoe gaan.

Kun je dat uitleggen?

Ik hoor deze verhalen over de zogenaamde "grote reset" en het boek van deze man, maar ik ben helemaal niet bang voor hem. Het werkt gewoon niet, neem het niet te serieus. Ik weet zeker dat mensen de macht van de massa onderschatten. Mensen zijn inventief en trekken geen keurslijf aan. Mensen willen ook dingen bezitten, ze willen dingen hebben. het zit in de mens. De deeleconomie zal zich niet ontwikkelen. Het is ook niet rendabel. Ze kunnen het allemaal prachtig verzinnen, maar ik weet dat ze dat niet zullen doen.

Ik zie echter ook een tendens om "minder te eten". Zie jij het ook?

Ja, er zijn mensen die het willen en daar de volledige vrijheid voor hebben. Maar dat wil de massa niet. Je ziet dus dat er in Oost-Europa veel meer weerstand is tegen de maatregelen. In het verleden hebben ze daar geprobeerd het communisme te introduceren. Het mislukt uiteindelijk altijd. De massa accepteert het niet. Ik denk dat we in een vrij land leven en als mensen graag dingen met elkaar delen dan kan dat. Maar dring het anderen niet op. Het is ook een marginale business. We rijden bijvoorbeeld ook steeds vaker in onze eigen auto in plaats van in gedeelde auto's. Dit zijn slechts feiten.

En als we van sluis naar sluis gaan? Dus ondernemers falen een keer, toch?

(Video) Café Weltschmerz - STEM ZE WEG! - met Shohreh Feshtali, Hans van Tellingen en René Dercksen (BVNL)

Dat klopt, daarom moeten ondernemers zeggen: wij doen niet meer mee. En dan moeten de beroepsverenigingen ze massaal steunen, ook juridisch. Het gebeurt nog niet, maar het gaat gebeuren. Daar heb ik het volste vertrouwen in.

En hoe ervaar je de weerblokkades?

Ik ben geograaf en heb altijd geleerd dat de mens weinig invloed heeft op het klimaat. Als je daar iets aan wilt doen, is kernenergie een hele goede optie. En plant miljarden bomen. Winkels sluiten enz. het is complete onzin. We kunnen het dus helemaal niet meer accepteren. Dit is waar ik voor sta: #NeverMoreLockdown. Niet door het virus en ook niet door het weer. Of om een ​​andere reden.

Waarom denk je dat mensen nu de grens trekken?

Alle mensen die al deze blokkades twee jaar lang hebben geslikt, zullen de grens trekken. Mensen worden nu massaal gedwongen nee te zeggen. Dat gaat voorbij.

Hoe beoordeelt u de 2G-strategie?

Ze zullen waarschijnlijk proberen het te importeren, maar er zit veel informatie verborgen tussen de anderen. Hugo de Jonge. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat blokken veel meer kwaad dan goed doen. Dit geldt ook voor 2G. Niets doet er toe, het polariseert alleen maar. Ik vraag de Tweede Kamer echt tot bezinning te komen.

De Tweede Kamer wordt echter praktisch uitgesloten door de noodtoestand. Waarom verwacht je iets van hen?

(Video) Zomergasten 2013: afl. 1, Hans Teeuwen

Dit probleem, het 2G-probleem, valt niet onder de noodwetgeving. Aanhangers van bijna alle partijen in ons parlement kunnen geen voorstander zijn van 2G. Of het nu een liberale, sociaal-democratische, socialistische of religieuze ideologie is: het kan gewoon niet. Het is discriminerend en past in geen enkele ideologie. Dus ik ben er vrij zeker van dat het uiteindelijk niet zal gebeuren. Ook heeft het een negatieve invloed op het winkelverkeer, aangezien groepen vrienden of families minder vaak samen gaan winkelen. Zelfs gevaccineerde mensen zijn meestal erg geïrriteerd door de controle. We moeten dit echt stoppen. We leven in "ontwakende" tijden. We mogen niet discrimineren, maar mensen die de injectie niet hebben gekregen kunnen wel gediscrimineerd worden. Dat is op geen enkele manier waar.

Veel van onze nationale politieke leiders zijn verbonden aan het World Economic Forum. Denk je niet dat ze daarom de grote mondiale agenda steunen?

Ik weet dat veel politici contacten hebben met het WEF, maar dat betekent niet dat ze allemaal de neocommunistische ideologie steunen. Ik denk dat het genuanceerder ligt.

Hoe verklaar je dat retail al zo lang bestaat?

Brancheverenigingen werken al geruime tijd samen. Soms lijkt het me dat ik de belangen van de industrie meer verdedig dan de vakbonden zelf. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze de zakenlieden niet eerder hebben verdedigd. Maar ik zie dat hij zich omdraait.

Welke nevenschade heeft u gezien als gevolg van de sluitingen in uw gebied?

Ik heb een dochter van 19 die al twee jaar online studeert aan een universiteit. Jongeren mogen het huis niet meer uit en zelfs hun ouders hebben sommige vrienden verboden om elkaar te ontmoeten. Ik vind het erg vervelend. Ze beroven deze generatie gewoon van haar jeugd. Ik denk dat we ook het aantal zelfmoorden en drugsgebruik (uit verveling) onder jongeren moeten noemen, soms met dodelijke afloop. Dit is niet meer mogelijk.

Geloof jij in burgerlijke ongehoorzaamheid?

(Video) “Oprecht spreken is waar het op aankomt!” | Interview prof. Mattias Desmet

Uiteindelijk, maar niet mijn voorkeur. Ik nodig vooral beroepsverenigingen uit om hun werk te doen: de belangen van werkgevers verdedigen. Sommige beroepsverenigingen zoals InRetail (handel) en KHN (gastronomie) zeggen tegen hun leden dat ze gewoon open kunnen en moeten (geen corona-inschrijvingen) en dat ze als beroepsverenigingen legaal zullen strijden tegen de autoriteiten.

Maar mensen die zich niet laten vaccineren, houden toch het virus? Dit is wat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt in de verdediging.

Dat is dus niet waar. Er zijn veel onderzoeken die hebben aangetoond dat gevaccineerde mensen minstens zo besmettelijk zijn als niet-gevaccineerde mensen. Daarnaast is al lang duidelijk dat corona minder gevaarlijk is dan men eerst dacht. Ik denk dat iedereen vrij is om te beslissen of hij zich wel of niet laat vaccineren, maar het is mij duidelijk dat de nadelen van het vaccin kunnen opwegen tegen de voordelen als je geen risico loopt. Maar ik ben voor leven en laten leven. We zijn allemaal autonome wezens en we kunnen allemaal onze eigen beslissingen nemen. Niemand mag gedwongen worden. En schiet gewoon als je wilt.

Volgens jou zijn steenwinkels de toekomst. Kun je dat uitleggen?

Mensen willen echt grote aankopen doen in de winkel. Winkelbezoek heeft ook een sociaal aspect. Niet alles kan worden vervangen door een webwinkel. Mensen willen samen tijd doorbrengen. Fysieke winkels zijn ook veel winstgevender. Grote webwinkels lijden vooral verliezen. Soms maken ze dit goed met clouddiensten. Daarnaast kopen grote entiteiten als Amazon en Alibaba groot vastgoed en winkelcentra op. En onze eigen Coolblue opent fysieke winkels over de hele wereld.

Maar zien we straks niet alleen nog maar dezelfde multinationals op straat?

In theorie is het een risico. Maar in de praktijk zal blijken dat de kleine handelaar voor altijd zal blijven. Tijdens de lockdown deden de kleine winkeltjes die open mochten blijven, zoals notenwinkels, kaaswinkels en slagerijen het goed. Mensen betalen graag voor kwaliteit.

Je nodigt beroepsverenigingen uit om rechtszaken aan te spannen tegen de staat. Maar de rechtszaken van onder meer Virus Truth en Bart Maes werden (bijna) verloren. Je hebt misschien gelijk, maar dat betekent niet dat we tegenwoordig gelijk hebben.

(Video) Wim Wolbrink over de actuele boodschap van Rudolf Steiner!

Ja, dat klopt, Trias politica staat erg onder druk. Toch moeten we blijven pushen. Alles wordt vloeibaar onder druk. Blijven gaan.

Ik vind altijd dat je heel genuanceerd bent in je discussie. Wat voor reacties krijg je?

Ik krijg meestal steun en mensen die erg blij zijn met mijn geluid, maar soms krijg ik ook grove beledigingen en doodsbedreigingen. Maar ik kan het eruit laten. Sommige van deze mensen gebruiken nog steeds termen als 'desinformatie', maar ik weet dat ik goed geïnformeerd ben, dus die term zegt me niets. Ik houd altijd de orde en roep iedereen op om altijd de inhoud te bespreken.

En wat vind je van het "rechtse" of "uiterst rechtse" frame?

Ja, daar moet ik om lachen. Ik zeg altijd: ga zelf aan de slag met de demo's. Er gaan verschillende mensen naar toe, ik vind het heel gezellig. Van yogadocent tot dokter. Van ondernemers tot wetenschappers. Van docenten tot ambtenaren. Van Ivan met de hoed tot Pet Party. De behoefte aan vrijheid verbindt zoveel verschillende mensen.

Denk je dat verandering nog uit de politiek kan komen, nu we zoveel macht hebben overgedragen aan onder andere de Europese Unie en het World Economic Forum?

Nee, ik geloof dat verandering van mensen komt. Mensen moeten hun grondrechten blijven verdedigen. Het is goed dat er nieuwe politieke partijen ontstaan, maar laten we niet denken dat alleen de politiek ons ​​kan redden. Allereerst moeten we onze eigen redders zijn. Ik geloof heilig in de innerlijke kracht van de mensen zelf. Politiek gezien zit ik nu in het landelijk bestuur van het nieuw opgerichte Belang Van Nederland, BVNL, een klassieke liberale partij gebaseerd op het creëren van je eigen kansen. Een partij die zeer kritisch is over de EU, maar er niet per se uit wil.

Is er nog iets dat je de lezers wil meegeven?

(Video) “Basisschool geen plek voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit” | Interview Hans Koppies

Ga live en knuffel. De afgelopen twee jaar waren slechte jaren. Maar we kunnen het samen omdraaien. En deze EMF? Het is een overgewaardeerde club. Vergeef elkaar, er worden wel eens lelijke dingen gezegd, maar durf ze over te slaan. Laten we teruggaan naar de mensheid.

Hans van Tellingen (Meppel, 17 december 1966) is sociaal geograaf en studeerde van 1985 tot 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zijn specialisaties na zijn afstuderen zijn: vastgoed, onderzoek, organisatiewetenschappen, marketing, communicatie en consumentengedrag . Van 1990 tot 1993 werkte Hans bij twee bedrijven in Rotterdam. Vastgoedmarktonderzoeksbureau en vastgoedreclamebureau. Sinds 1993 is hij werkzaam bij Strabo in Amsterdam, sinds 1995 als eigenaar-directeur. Strabo is een van de landelijke experts op het gebied van onderzoek en advisering in winkelcentra.

Videos

1. Oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman: PvdA doet alleen mee met andere linkse partij
(WNL)
2. Lezing invloed Zandmotor op flora en korstmosvegetatie in duinen Solleveld - Hans Toetenel
(FLORONNederland)
3. Een andere weg uit de crisis (2) | James Roolvink en Hans Siepel
(Cafe Weltschmerz)
4. Hans Dorrestijn - Deel 1 - Nog erger werd het in Limburg
(Elektra Podcast)
5. God zegt: Ik zal alle landen schudden | Derek Prince
(Derek Prince With Subtitles)
6. Serial Killer Documentary: David "Stutter Box" Carpenter
(Serial Killers Documentaries)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 01/07/2023

Views: 6484

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.