Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (2023)

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (1)

Moet u de ABN AMRO applicatie (opnieuw) activeren? Stap voor stap gaan we een nieuwe weg in. Het enige wat je nodig hebt is je toestelnummer, kaartnummer, rekeningnummer en legitimatiebewijs. Wij leggen uit hoe het werkt.

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (2)

Waarom activeren met mijn ID?

De ABN AMRO app maakt gebruik van de nieuwste beveiligingsmethodes. Hier komen steeds meer formulieren bij. Hoe u uw identiteit kunt bevestigen met uw apparaat en een identiteitsbewijs (ID). Tijdens activering leest uw apparaat uw ID-chip en maakt een foto. Zo weten we zeker dat jij het bent die de applicatie activeert.

Zo werkt dat:

Stap 1 - Open de app en ontvang uw ID

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (3)

Om de ABN AMRO app te activeren, vult u eerst uw rekeningnummer en kaartnummer in. Kies vervolgens de manier waarop u zich wilt identificeren. De ID's die u kunt gebruiken zijn:

 • Paspoort
 • IK GING
 • Rijbewijs
Stap 2: Maak een foto van uw identiteitsbewijs

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (4)

Volg de instructies op het scherm om een ​​goede foto van je identiteitsbewijs te maken. Wat advies:

 • Gebruik een donkere achtergrond of ondergrond.
 • Maak een foto van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart.
 • Zorg dat al je gegevens goed zichtbaar zijn op de foto.
 • Zorg ervoor dat de foto scherp is en niet overbelicht.
 • Controleer of uw identiteitsbewijs nog geldig is.
Stap 3: Voer uw apparaat in uw ID in

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (5)

Zet je apparaat in je ID en tik op Scannen. Je toestel leest de NFC-chip in het ID en haalt alle informatie op. Wij helpen u bij de aanvraag om een ​​goede scan te maken.

(Video) Zo activeer je onze Mobiel Bankieren app
Stap 4: Maak een foto

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (6)

Dit is alleen ter verificatie. Daarmee zien we dat jij de persoon van de DNI bent. Je foto wordt nergens anders voor gebruikt. Wat advies:

 • Heb je een bril? Schakel het dan uit wanneer u uw foto maakt.
 • Zorg voor een rustige achtergrond en voldoende licht.
 • Houd je hoofd stil en binnen het kader van het scherm. Het systeem telt zelf af van 3 naar 1.
Stap 5: Kies uw daglimiet en abonnementsmethode

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (7)

Kies het bedrag tot waar u geld wilt overmaken zonder e.dentifier. Gebruik je vingerafdruk (Touch ID) of gezichtsherkenning (Face ID) om in te loggen op je toestel? Ook krijgt u de vraag of u deze wilt gebruiken voor de ABN AMRO applicatie. U kunt veilig en snel inloggen of bestellingen bevestigen.

Stap 6: Voer twee keer uw ID-code in

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (8)

De identificatiecode bestaat uit 5 cijfers. Heb je al een wachtwoord? U kunt hetzelfde invoeren als voorheen, maar u kunt ook een nieuwe code kiezen. Met deze code logt u in als u geen gebruik maakt van vingerafdruk (Touch ID) of gezichtsherkenning (Face ID). Of als inloggen op een van deze manieren even niet lukt.

Stap 7: Klaar!

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (9)

Uw gegevens worden verzonden en geverifieerd. Dit gaat even duren. Als de verificatie is gelukt, wordt dit weergegeven op uw bankafschrift.

Zo werkt dat:

Stap 1 - Open de app en ontvang uw ID
Stap 2: Maak een foto van uw identiteitsbewijs
Stap 3: Voer uw apparaat in uw ID in
(Video) Activeren App met foto van je identiteitsbewijs | Digitaal bankieren: Hoe werkt het? | ING
Stap 4: Maak een foto
Stap 5: Kies uw daglimiet en abonnementsmethode
Stap 6: Voer twee keer uw ID-code in
Stap 7: Klaar!

Stap 1 - Open de app en ontvang uw ID

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (10)

Om de ABN AMRO app te activeren, vult u eerst uw rekeningnummer en kaartnummer in. Kies vervolgens de manier waarop u zich wilt identificeren. De ID's die u kunt gebruiken zijn:

 • Paspoort
 • IK GING
 • Rijbewijs

Stap 2: Maak een foto van uw identiteitsbewijs

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (11)

Volg de instructies op het scherm om een ​​goede foto van je identiteitsbewijs te maken. Wat advies:

 • Gebruik een donkere achtergrond of ondergrond.
 • Maak een foto van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart.
 • Zorg dat al je gegevens goed zichtbaar zijn op de foto.
 • Zorg ervoor dat de foto scherp is en niet overbelicht.
 • Controleer of uw identiteitsbewijs nog geldig is.

Stap 3: Voer uw apparaat in uw ID in

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (12)

Zet je apparaat in je ID en tik op Scannen. Je toestel leest de NFC-chip in het ID en haalt alle informatie op. Wij helpen u bij de aanvraag om een ​​goede scan te maken.

Stap 4: Maak een foto

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (13)

Dit is alleen ter verificatie. Daarmee zien we dat jij de persoon van de DNI bent. Je foto wordt nergens anders voor gebruikt. Wat advies:

 • Heb je een bril? Schakel het dan uit wanneer u uw foto maakt.
 • Zorg voor een rustige achtergrond en voldoende licht.
 • Houd je hoofd stil en binnen het kader van het scherm. Het systeem telt zelf af van 3 naar 1.

Stap 5: Kies uw daglimiet en abonnementsmethode

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (14)

Kies het bedrag tot waar u geld wilt overmaken zonder e.dentifier. Gebruik je vingerafdruk (Touch ID) of gezichtsherkenning (Face ID) om in te loggen op je toestel? Ook krijgt u de vraag of u deze wilt gebruiken voor de ABN AMRO applicatie. U kunt veilig en snel inloggen of bestellingen bevestigen.

(Video) Activeren App met je identiteitsbewijs met NFC-chip | Digitaal bankieren: Hoe werkt het? | ING

Stap 6: Voer twee keer uw ID-code in

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (15)

De identificatiecode bestaat uit 5 cijfers. Heb je al een wachtwoord? U kunt hetzelfde invoeren als voorheen, maar u kunt ook een nieuwe code kiezen. Met deze code logt u in als u geen gebruik maakt van vingerafdruk (Touch ID) of gezichtsherkenning (Face ID). Of als inloggen op een van deze manieren even niet lukt.

Stap 7: Klaar!

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (16)

Uw gegevens worden verzonden en geverifieerd. Dit gaat even duren. Als de verificatie is gelukt, wordt dit weergegeven op uw bankafschrift.

zie uitleg

Vind je het leuk om de uitleg te zien en te horen? In de video hiernaast laat onze consultant zien hoe u de ABN AMRO app activeert met uw RG.

veelvoorkomende vragen

Is het veilig om de ABN AMRO App te activeren met mijn RG?

Ja absoluut. Wij doen ons best om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. De ABN AMRO app voldoet aan de laatste beveiligingseisen. Uw gegevens worden versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. We verifiëren de informatie om er zeker van te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent.

Zie voor meer informatie en veiligheidstips:

 • Veilig bankieren op je mobiel
(Video) Rabobank.be - Activeer uw digipass in 3 duidelijke stappen.
Waarom moet ik een foto maken?

Dit moet gecontroleerd worden. Wij vergelijken uw foto met de foto op uw identiteitsbewijs en de gegevens die wij uit uw identiteitsbewijs halen. Zo weten we dat u bent wie u zegt dat u bent.

Hoe weet ik of mijn telefoon in aanmerking komt?

Is uw mobiele telefoon niet ouder dan 5 jaar? Er zit dus waarschijnlijk een NFC-lezer in. Hierdoor kan je telefoon de chip in je ID scannen. Bij iPhones kan dit al vanaf iPhone 7. Op Android verschilt dit per toestel. Zoek naar NFC in het menu om te bepalen of uw telefoon een NFC-lezer heeft.

Heb je een goedkoop toestel? Het kan dus zijn dat er geen NFC-lezer op zit.

Hoe weet ik of mijn identificatie correct is?

Heeft u een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? De meeste van deze ID-kaarten hebben al een chip en kunnen gebruikt worden. U herkent een chipidentificatie aan het volgende symbool:

Activeer de ABN AMRO app met uw legitimatiebewijs (17)

Heeft u een buitenlands identiteitsbewijs? We ondersteunen steeds meer landen en vormen van identificatie. Nu kunt u testen of uw ID-kaart een chip heeft.

Ik wil geen toestemming geven voor unieke gezichtsherkenning. En nu?

Zonder toestemming kunt u de ABN AMRO App niet activeren met uw ID. Wij geven u dan de mogelijkheid om de activatie met e.dentifier te voltooien.

Videos

1. How To Use Apple Pay
(Personal Finance Insider)
2. How to activate your card using the ATM
(1st National Bank Saint Lucia)
3. Pas blokkeren met de Mobiel Bankieren app. #Slimbankieren van ABN AMRO.
(ABN AMRO)
4. ING mobiel betalen - كيفية الدفع من الهاتف المحمول لبطاقات إي إن خي البنكية
(Kashkool)
5. ING Credit Card – How to manage your Orange One
(ING Australia)
6. How do I activate Apple Pay?
(Hello bank België)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 02/25/2023

Views: 5899

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.